Zeszyty Naukowe

TYTUŁ CZASOPISMA:

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Zielonej Górze

Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Gora

 

>> PRZEJŚCIE DO WITRYNY ZESZYTÓW NAUKOWYCH <<

ISSN 2391-7830

> PROFIL CZASOPISMA: PDF

> INFORMACJE DLA AUTORÓW: PDF

> ZAPORA GHOSTWRITING: PDF

> WYMOGI EDYTORSKIE: PDF

> PROCEDURA RECENZOWANIA: PDF

> ARKUSZ RECENZJI: DOC

> OŚWIADCZENIE AUTORA/WSPÓŁAUTORÓW: DOC

 

Redaktor naczelny

prof. Bogdan Ślusarz

Redaktorzy tematyczni

dr Joanna Wyrwa
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr inż. Anetta Barska
dr Jerzy Kaźmierczyk

 

Poniżej udostępniamy Zeszyty Naukowe, na zasadzie Open Access:

 

Redaktor techniczny

Jacek Grzelak

Redaktor statystyczny

Roman Fedak

Redaktorzy językowi

dr Anna Kuzio
Richard Sharp
Krzysztof Maciej Wieliczko

SEKRETARIAT REDAKCJI:

Beata Rydzio, Tamara Soroczyńska, Irena Tomczak

ADRES REDAKCJI:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra
e-mail: biuro@ptezg.pl, tel/fax: (+48) 68 3202589, (+48) 683270419.

DOSTĘPNOŚĆ CZASOPISMA W BAZACH INDEKSUJĄCYCH:

  • BazEkon
  • CEEOL - Central and Eastern Europe Online Library
  • CEJSH
  • Index Copernicus
  • SCOPUS (w trakcie aplikacji)Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej

Tom 1. - Praca zawodowa

 

 

BIBLIOTEKA:
Zbiory naszej biblioteki udostępniamy członkom zielonogórskiego PTE
oraz olimpijczykom i ich opiekunom naukowym.

Aktualny spis naszego księgozbioru