Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, to czasopismo naukowe o numerze ISSN 2391-7830, e-ISSN 2545-3661, wydawane od 2014 roku. Ma charakter półrocznika.

 

PRZEJŚCIE DO WITRYNY ZESZYTÓW NAUKOWYCH

 

Redaktor naczelny

prof. Bogdan Ślusarz

Redaktorzy tematyczni

dr inż. Anetta Barska
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr Jerzy Kaźmierczyk
dr Maria A. Paszkowicz
dr Joanna Wyrwa

ADRES REDAKCJI:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra
e-mail: biuro@ptezg.pl, tel/fax: (+48) 68 3202589, (+48) 683270419.