Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności

Konferencja odbyła się 1 i 2 grudnia 2016 r.


KSIĄŻKA STRESZCZEŃ - BOOK OF ABSTRACTS

ZDJĘCIA - PHOTOS

 

TYTUŁ KONFERENCJI:

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności

 

MIEJSCE KONFERENCJI: Uniwersytet Zielonogórski

TERMIN KONFERENCJI: 1 i 2 grudnia 2016 r.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 1. Rola państwa w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego
 2. Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego
 3. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju
 4. Społeczne aspekty interwencjonizmu państwowego
 5. Gospodarka lokalna i regionalna
 6. Finanse i gospodarka publiczna
 7. Przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność
 8. Kapitał ludzki w gospodarce
 9. Relacje międzyorganizacyjne, sieci współpracy i klastry gospodarcze
 10. Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej
 11. Wyzwania gospodarki globalnej
 12. PTE w procesie rozwoju i upowszechniania wiedzy o ekonomii

 

PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME

CZWARTEK, 1 GRUDNIA 2016 / THURSDAY, 1ST DECEMBER, 2016

PIĄTEK, 2 GRUDNIA 2016 / FRIDAY, 2ND DECEMBER, 2016

 

PUBLIKACJA: w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (nr 6 i 7/2017).

Wymogi edytorskie ==>

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji artykułu w przypadku negatywnych dwóch recenzji.