KONFERENCJE

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego rynku pracy

Zielona Góra, 30 XI - 1 XII 2017 r.

WITRYNA KONFERENCJI =>> konferencja.ptezg.pl
 


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności

Konferencja odbyła się 1 i 2 grudnia 2016 r.


KSIĄŻKA STRESZCZEŃ - BOOK OF ABSTRACTS

ZDJĘCIA - PHOTOS

 

PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME

CZWARTEK, 1 GRUDNIA 2016 / THURSDAY, 1ST DECEMBER, 2016

PIĄTEK, 2 GRUDNIA 2016 / FRIDAY, 2ND DECEMBER, 2016