Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

Cele działalności Towarzystwa

  • Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków do swobodnego rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowania ich dorobku
  • Doskonalenie kwalifikacji ekonomistów
  • Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do racjonalnego gospodarczego i przestrzennego rozwoju województwa
  • Promowanie nowoczesnej edukacji
  • Integrowanie środowiska ekonomistów
PTE zostało wybrane na funkcję koordynatora nowego projektu edukacyjnego „Ciekawa Nauka”, który trwać będzie do końca 2026 roku. Uczestniczyć w nim będą wszystkie publiczne szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące z Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (prowadzone przez gminy: Czerwieńsk, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Świdnica, Zabór i Zielona Góra).
Przygotowując się do wyłonienia wykonawcy usługi edukacyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia. Gdyby Państwa  instytucja była zainteresowana realizacją takiej usługi edukacyjnej, to uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tekstem zapytania [LINK] i udzielenie nam zwrotnej odpowiedzi.

Wydawnictwo

Wydajemy monografie oraz czasopisma naukowe – z zakresu nauk społecznych

Projekty

Realizujemy projekty edukacyjne, finansowane ze środków Unii Europejskiej

Olimpiada

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, dla uczniów szkół średnich, organizowana jest przez PTE od 1987 roku

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla dorosłych, z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego

Konferencje

Organizujemy konferencje
i sympozja naukowe

O nas

Mamy ponad 200 członków. 
Mieścimy się w naszej kamienicy na zielonogórskiej Starówce.

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3
tel. (+48) 68-3202589, 68-3270419
www.ptezg.pl, biuro@ptezg.pl

  • REGON 970518585
  • NIP 9290118015
  • KRS 0000122355
  • Bank:   PKO BP S.A. 42 1020 5402 0000 0502 0151 6236