Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

biuro@ptezg.pl, tel. +48 683202589

Konferencje naukowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje coroczne konferencje naukowe
w partnerstwie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rada Naukowa konferencji

 • Bogdan Ślusarz – Chair, University of Zielona Góra, Poland
 • Alena Andrejovská, Technical University of Košice, Slovakia
 • Lena Andrianova, Tyumen State University, Russia
 • Anna Bánociová, Technical University of Košice, Slovakia
 • Anetta Barska, University of Zielona Góra, Poland
 • Vladimir Davydenko, Tyumen State University, Russia
 • Roberto Ercegovac, University of Split, Croatia
 • Bogusław Fiedor, Wrocław University of Economics, Poland
 • Jozef Glova, Technical University of Košice, Slovakia
 • Marian Gorynia, Poznań University of Economics and Business, Poland
 • Anatolii Hrynenko, Kyiv National Economic University, Ukraine
 • Janina Jędrzejczak-Gas, University of Zielona Góra, Poland
 • Jerzy Kaźmierczyk, Poznań University of Economics and Business, Tyumen State University, Russia
 • Anatolii Kolot, Kyiv National Economic University, Ukraine
 • Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia
 • Piotr Kułyk, University of Zielona Góra, Poland
 • Elżbieta Mączyńska, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 • Stanisław Owsiak, Cracow University of Economics, Poland
 • Aleksander Panasiuk, Jagiellonian University in Kraków, Poland
 • Gulnara Romashkina, Tyumen State University, Russia
 • Marianna Siničáková, Technical University of Košice, Slovakia
 • Monika Sipa, Czestochowa University of Technology, Poland
 • Eulalia Skawińska, University of Zielona Góra, Poland
 • Andrzej Szplit, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 • Joanna Wyrwa, University of Zielona Góra, Poland

Tematyka dotychczasowych konferencji

 • 2021 r. – Sympozjum naukowe online – Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po
 • 2019 r. – Gospodarka i społeczeństwo w erze IV rewolucji przemysłowej
 • 2018 r. – Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?
 • 2017 r. – Wyzwania współczesnego rynku pracy
 • 2016 r. – Państwo a gospodarka
 • 2015 r. – Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy

Tematyka konferencji jest zgodna z tematyką kolejnych edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej