Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

biuro@ptezg.pl, tel. +48 683202589

Projekty

ŚWIAT NAUKI

Świat nauki – nowe standardy edukacji
w szkołach zielonogórskiego MOF

PTE pełniło funkcję lidera projektu.

Miejski Obszar Funkcjonalny stanowią: Miasto Zielona Góra oraz cztery gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór.

Projekt finansowany ze środków EFS.
Projekt zakończony 30.10.2023 roku

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski byli wykonawcami zadania: Dodatkowe zajęcia specjalistycznie dla uczniów – na uczelni.

Liderem projektu było Miasto Zielona Góra

Projekt finansowany ze środków EFS.
Projekt zakończony 30.04.2023 roku

Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0

Komunikat – 1. spotkanie projektowe

Komunikat – 2. spotkanie projektowe

Komunikat – 3. spotkanie projektowe

Komunikat – 4. spotkanie projektowe

PTE jest partnerem w projekcie Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 – wzmocnienie potencjału kadr (Edu4Ind4.0).

Czas trwania projektu: do 2024 roku

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie kształcenia w obszarze ekologicznego Przemysłu 4.0 oraz stworzenie ram do rozpoczęcia kształcenia na specjalnościach związanych z Przemysłem 4.0.

Więcej o projekcie

Wybrane projekty archiwalne

  1. Nauka bez granic (EFS)
  2. Lubuski barometr koniunktury gospodarczej (EFS)
  3. Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca! (POKL 6.1.1)
  4. Ranking Gmin Województwa Lubuskiego – 4 edycje
  5. Ekonomia do Polskich Szkół (Phare CBC)