Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

biuro@ptezg.pl, tel. +48 683202589

65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3, tel. (+48) 68-3202589, 68-3270419, www.ptezg.pl, biuro@ptezg.pl

Zarząd

 • Bogdan Ślusarz (Prezes)
 • Roman Fedak (Wiceprezes)
 • Paweł Kużdowicz (Wiceprezes)
 • Adam Leżański (Sekretarz)
 • Jerzy Kaźmierczyk (czł. Prezydium)
 • Izabela Wojewoda (czł. Prezydium)
 • Irena Bartkowiak
 • Zbigniew Binek
 • Wiesław Danielak
 • Marcin Garbat
 • Józef Grzelak
 • Zbigniew Hałaj
 • Renata Hołysz
 • Anna Łoś-Tomiak
 • Piotr Maksymczak
 • Marcin Pieniążek
 • Maria Rekusz
 • Joanna Wyrwa

PTE w pigułce

 • Mamy ponad 200 członków,
 • jesteśmy na Ziemi Lubuskiej od 60 lat,
 • realizujemy projekty edukacyjne, finansowane ze środków unijnych,
 • 200 tys. osób ukończyło nasze szkolenia,
 • wydaliśmy 250 publikacji.

Komisja Rewizyjna

 • Maria Agnieszka Paszkowicz (Przewodnicząca)
 • Romana Adamczak
 • Jadwiga Kopij
 • Dorota Kużdowicz
 • Jadwiga Wnęk

Biuro

 • Jacek Grzelak (Dyrektor)
 • Beata Rydzio (Projekty, szkolenia)
 • Tamara Soroczyńska (Księgowość)
 • Wojciech Grzelak (Projekty)