Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

biuro@ptezg.pl, tel. +48 683202589

Oferta szkoleń

Kurs kasjerów walutowo-złotowych

Termin: 07.10.2023 r. (sobota) 8:30
Miejsce: PTE
Zielona Góra ul. Żeromskiego 3,
sala szkoleniowa (II piętro)
Koszt: 450,- zł od osoby
Zapisy:
tel. 683202589, 683270419
e-mail: biuro@ptezg.pl

Kurs kadrowo-płacowy

Termin: (NABÓR WSTRZYMANY)
Miejsce: PTE
Zielona Góra ul. Żeromskiego 3,
sala szkoleniowa (II piętro)
Koszt: 570 z/os za cały kurs, 250 zł/os za 1 dzień szkoleniowy
Zapisy: 
tel. 683202589, 683270419
e-mail: biuro@ptezg.pl

Administrowanie zasobami ludzkimi w zakładzie pracy

Termin: (NABÓR WSTRZYMANY)
Miejsce: PTE
Zielona Góra ul. Żeromskiego 3,
sala szkoleniowa (II piętro)
Koszt: 290,- zł od osoby
Zapisy:
tel. 683202589, 683270419
e-mail: biuro@ptezg.pl

Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i świadczenia krótkoterminowe z ZUS

Termin: (NABÓR WSTRZYMANY)
Miejsce: PTE
Zielona Góra ul. Żeromskiego 3,
sala szkoleniowa (II piętro)
Koszt: 270,- zł od osoby
Zapisy:
tel. 683202589, 683270419
e-mail: biuro@ptezg.pl

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Termin: (NABÓR WSTRZYMANY)
Miejsce: PTE
Zielona Góra ul. Żeromskiego 3,
sala szkoleniowa (II piętro)
Koszt: 240,- zł od osoby
Zapisy:
tel. 683202589, 683270419
e-mail: biuro@ptezg.pl

NA ZLECENIE ORGANIZUJEMY SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia kończą się wydaniem Certyfikatu, potwierdzającego uczestnictwo.