Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej nieprzerwanie od 1987 roku.
W 34 edycjach Olimpiady, lubuskie szkoły wykształciły łącznie 258 laureatów i finalistów.

Aktualności

Tematyka XXXV edycji OWE: „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym” – Informator

Aktualna informacja na temat Olimpiady znajduje się na stronie www.owe.pte.pl oraz na Facebooku

Misja “olimpijska” PTE

  • Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
  • promowanie aktywności, samodzielności i przedsiębiorczości,
  • wyławianie i motywowanie zdolnej i pracowitej młodzieży.

Wsparcie dla olimpijczyków

  • Organizacja spotkań informacyjnych, ćwiczeń i warsztatów,
  • udostępnianie podręczników Biblioteczki ekonomisty,
  • organizacja uroczystego zakończenia Olimpiady w okręgu lubuskim,
  • obecność Olimpiady w regionalnych mediach.

Najlepsze szkoły

CKZiU Ekonomik w Zielonej Górze,
I LO w Zielonej Górze, ZSP Sulechów,
Zespoły Szkół Ekonomicznych: 
w Gorzowie Wlkp. i w Żarach.

Najlepsi nauczyciele

Roman Zakrzewski, Wiesław Danielak,
Jerzy Kaźmierczyk, Ewa Krzywicka,
Henryka Frankiewicz, Tadeusz Kaczurak.