Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

biuro@ptezg.pl, tel. +48 683202589

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej nieprzerwanie od 1987 roku.
W 37 edycjach Olimpiady, lubuskie szkoły wykształciły łącznie 265 laureatów i finalistów.

Aktualności

Tematyka kolejnej, XXXVIII edycji OWE: „Polska w Unii Europejskiej – bilans XX-lecia”

Zawody Okręgowe XXXVII OWE odbyły się 12.01.2024 r. – link do informacji z portalu lubuskie.pl

Zawody Centralne XXXVII OWE zakończyły się 12.04.2024 r. – link do informacji z portalu www.owe.pte.pl.

Aktualności na temat Olimpiady znajdują się na stronie www.owe.pte.pl oraz na Facebooku

Misja “olimpijska” PTE

  • Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
  • promowanie aktywności, samodzielności i przedsiębiorczości,
  • wyławianie i motywowanie zdolnej i pracowitej młodzieży.

Wsparcie dla olimpijczyków

  • Organizacja spotkań informacyjnych, ćwiczeń i warsztatów,
  • udostępnianie podręczników BIBLIOTECZKI EKONOMISTY,
  • organizacja uroczystego zakończenia Olimpiady w okręgu lubuskim,
  • obecność Olimpiady w regionalnych mediach.

Najlepsze szkoły

CKZiU Ekonomik w Zielonej Górze,
I LO w Zielonej Górze, ZSP Sulechów,
Zespoły Szkół Ekonomicznych: 
w Gorzowie Wlkp. i w Żarach.

Najlepsi nauczyciele

Roman Zakrzewski, Wiesław Danielak,
Jerzy Kaźmierczyk, Ewa Krzywicka,
Henryka Frankiewicz, Tadeusz Kaczurak.